İlla Edep, illa Edep!!

Edep iledir nizâm-ı âlem

Edep iledir kemâl-i âdem.

Edep bir tâc imiş nûr-ı Hüdâdan

Giy ol tâcı emin ol her belâdan.

İlim meclislerinde aradım kıldım talep

İlim geride kaldı illâ edep illâ edep.

 

Kudret-i Hakka nazar kıl revnak-ı ezhara bak,
Hâb-ı gafletten uyanup zıynet-i eşcara bak.

 

Dehr bir bâzârdır her kim metâın arz eder

Ehl-i dünyâ sîm ü zer ehl-i hüner fazl u kemâl.

 

Sezâ-yı tîğ olur haddi tecâvüz eyleyen mûlar

Anın’çün tîğdan âzâdedir müjganla ebrûlar.

 

Kim ki kaldı ikilikde yâr değil

Yoğa saygil sen anı kim var değil.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>